Over de Erfgoedbank Kempens Karakter

Deze erfgoedbank is een initiatief van Erfgoedcel Kempens Karakter. We zetten ons in voor een betere kennis, bewaring en ontsluiting van het cultureel erfgoed van de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. Samen met erfgoedprofessionals en -vrijwilligers willen we iedereen warm maken voor het rijke verleden en de tradities uit onze regio. 

Hoe werkt deze Erfgoedbank?

Via de Erfgoedbank kunnen partners uit deze regio, zoals heemkringen, gemeentearchieven en privépersonen, een deel van hun collecties publiek ontsluiten. Zij staan daarbij zelf in voor de selectie van het beeldmateriaal en de beschrijvingen. 

Wat komt online?

Op de Erfgoedbank vind je in de eerste plaats objecten die deze verschillende partners meer toegankelijk willen maken voor het publiek. Dat kan zijn omwille van het onderwerp of de ouderdom, omdat het een beeld geeft van de eigen collectie, of om het materiaal beter doorzoekbaar te maken. De kerngedachte is steeds dat erfgoed van en voor iedereen is.

Het materiaal online plaatsen vraagt behoorlijk wat werk. Wat je hier kan zien, is daarom vaak slechts een fractie van het erfgoed dat zich bevindt in de collecties. Neem dus zeker contact op met de partner in kwestie als je nog meer informatie zoekt over een specifiek onderwerp of over de collectie zelf.

Wat komt niet online?

Materiaal waarvan geweten is dat er nog rechten op rusten, zoals gepubliceerde boeken of foto's van gekende fotografen, komen doorgaans niet online. Dit materiaal mag in principe niet zonder meer publiek gemaakt worden. Ook materiaal dat erg gelijkaardig is (100 foto's van dezelfde kermis, stapels huishoudelijke rekeningen) zal je minder snel terugvinden. Hoewel dit een belangrijke erfgoedwaarde kan hebben, kiezen we op deze website voor aantrekkelijk erfgoed dat de nieuwsgierigheid kan prikkelen en voor een divers aanbod. Voor diepgaand onderzoek verwijzen we je graag door naar de collectiehouders.

Deze website maakt gebruik van cookies Accepteer. Hier vindt u meer informatie over wat dat precies inhoudt. Lees meer